Frågor inför valet 2022

Jag har ställt ett antal frågor till partierna i Helsingborg om hur de numera ser på frågan om Öresundskraft.
Ni kan läsa en sammanställning av partiernas svar här nedan.
För att se partiernas fullständiga svar klicka på respektive partis namn.
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

1. Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
JA: SD, KD, M
NEJ: L, C, MP, S, V
Tvetydigt eller undvikande: M

2. Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
JA:
NEJ: SD, M, L, C, MP, S, V
Tvetydigt eller undvikande: KD

3. Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
JA:
NEJ: SD, M, L, C, MP, S, V, KD
Tvetydigt eller undvikande:

4. Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
JA:
NEJ: SD, M, L, C, MP, S, V
Tvetydigt eller undvikande: KD

5. Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
JA: SD, L, C, MP, S, V, KD
NEJ:
Tvetydigt eller undvikande: M

Tillbaka till toppen

Sverigedemokraternas fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
Ja, det tycker vi.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
Nej.

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
Nej.

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
Nej.

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Ja.

Tillbaka till toppen

Moderaternas fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft? 
Vi tycker att det var viktigt att pröva frågan kring en försäljning. Folkomröstningsresultat hade ett tydligt utfall och då valde vi givetvis att lyssna på helsingborgarna.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft? 
Nej.

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft? 
Nej.

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent? 
Nej.

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Det finns inga planer på att sälja Öresundskraft.

Tillbaka till toppen

Kristdemokraternas fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?

  •  Ja, i sak står vi för den uppfattningen vi hade då.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?

  • För Kristdemokraterna var det helt naturligt att följa ett mycket tydligt folkomröstningsresultat även om det fanns en majoritet för en försäljning i kommunfullmäktige.

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?

  • Nej, det finns inte några tankar i partiet idag på något sådant initiativ.

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?

  • Det är en fråga vi får ta ställning till om det skulle bli aktuellt i framtiden.

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?

  • Vi är i grunden positiva till lokala rådgivande folkomröstningar och röstade 2019 i kommunfullmäktige ja till den rådgivande folkomröstningen. Om frågan mot förmodan skulle bli aktuell igen skulle vi med största sannolikhet stödja en ny folkomröstning.

Tillbaka till toppen

Liberalernas fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
Nej. Borde tagits upp öppet först.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
Nej. Det var helt rätt beslut. Vårt medlemsmöte röstade nästan enhälligt mot en försäljning.

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
Nej det finns inte.

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
Nej. 

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Absolut. Vi är för kommunala folkomröstningar. Folkomröstningen om Öresundskrafts visade dessutom på ett stort engagemang från Helsingborgarna.
Om någon ändå skulle ta upp frågan så skulle vi göra följande:

  1. Klart deklarera i media och fullmäktige att Liberalerna inte är intresserade att sälja bolaget.
  2. Försöka övertyga de säljglada partierna att byta åsikt
  3. Kräva att KF tar ett beslut om avsikten att sälja bolaget innan en försäljningsprocess dras igång.
  4. Låta allmänheten tycka till i frågan, och om allmänheten samlar in tillräckligt många underskrifter för att begära en folkomröstning, rösta för genomförandet av sådan i KF.

Tillbaka till toppen

Centerpartiets fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
– Nej det var det inte.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
– Nej, Centerpartiet sa nej till att sälja Öresundskraft.

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
– Nej, Centerpartiet kommer fortsatt att säga nej till en försäljning.

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
– Nej, Centerpartiet kommer fortsatt att säga nej till en försäljning.

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
– Ja, Centerpartiet sa ja till den senaste folkomröstningen och kommer att föreslå fullmäktige en lokal folkomröstning i frågan.

Tillbaka till toppen

Miljöpartiets fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft
Nej. 

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
Nej, det var inte ett misstag att inte sälja Öresundskraft. 

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
Nej. 

 Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
Nej. 

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Ja, både i denna frågan och andra frågor. 

Tillbaka till toppen

Socialdemokraternas fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
Nej. Det var inte rätt att planera för en försäljning. Öresundskraft tillhör Helsingborgarna. 

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
Nej. Det har visat sig inte minst efter både en pandemi och det pågående kriget i Ukraina vikten av att äga vår egen infrastruktur och ha rådighet över exempelvis över vår energiförsörjning och Öresundskraft. Med all sannolikhet hade det även inneburit högre kostnader för vår fjärrvärme. 

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
Nej. Det finns inga tankar att sälja. 

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
Nej. Vi anser att fördelarna med att äga Öresundskraft gemensamt är fler än vad en eventuell intressent skulle kunna erbjuda. 

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Ja. Att dagen efter ett val sätta igång en process som M-styret gjorde var inte demokratiskt. Vi anser att Helsingborgarna tydligt visade var man står i frågan och att om M-styrets planer återkommer bör Helsingborgarna få ta ställning till detta. 

Tillbaka till toppen

Vänsterpartiets fullständiga svar

Tycker ert parti, så här i backspegeln, att det var rätt att planera för en försäljning av Öresundskraft?
Nej, processen saknade dessutom demokratisk förankring. En sådan viktig fråga behöver lyftas tidigt till kommunfullmäktige och i valrörelse.

Tycker ni att det var ett misstag att inte sälja Öresundskraft?
Nej, Vänsterpartiet vill inte sälja ut vår gemensamma infrastruktur varken då eller nu. Vi är om möjligt ännu mer övertygade nu om att det var rätt att inte sälja då vi mer än någonsin behöver ta tillbaka kontrollen över energipolitiken. 

Finns det i ert parti några tankar på att sälja Öresundskraft?
Nej

Skulle ni kunna tänka er att på nytt ta upp planerna på att sälja Öresundskraft om ett, i ert tycke, intressant bud skulle läggas av någon intressent?
Nej

Om det skulle uppstå planer på att sälja Öresundskraft. Tycker ni i så fall att Helsingborgarna först ska få säga sin mening i en lokal folkomröstning?
Ja, men vi tycker att Helsingborgarna redan har uttryckt sin åsikt tydligt i denna fråga och att det ska respekteras även i framtiden. Det är bra att Helsingborgarna får tycka till i frågor som är stora för kommunen.

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: