Socialdemokraterna

Gå till Startsidan
Tillbaka till partiernas berättelser

Här är de berättelser som inkommit från Socialdemokraterna över politiska frågor de är stolta över att ha drivit.

För att läsa någon berättelse bara klicka på den rubrikrad du är intresserad av.

Stoppad försäljning av Öresundskraft

Detta är delar en artikel som vi skrev i Socialdemokraternas interna tidning, Aktuellt i politiken.

Det är en reflektion och våra slutsatser som Socialdemokrater av Folkomröstningen och arbetet med att rädda Öresundskraft i kommunal regi. Den är skriven av Jan Björklund Kommunalråd (S) och Åsa Holmqvist politisk sekreterare (s)

För drygt ett år sedan (början 2019. Reds anm.) blev det offentligt att det moderatledda minoritetsstyret i Helsingborg vill sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft. I pressmeddelandet som sändes ut framkom det att Öresundskraft lönsamhet förväntades avta och att Helsingborg stad behöver göra stora investeringar inom vård, skola och omsorg för att klara framtidens utmaningar. En försäljning skulle med andra ord säkra framtidens välfärd i Helsingborg. Värt att nämna i sammanhanget är att Öresundskraft är ett bolag som har gått mycket bra under flera år och bolaget är dessutom drivande i stadens klimat- och miljöarbete. Beskedet om försäljningen ledde till en sällan skådad ström av upprörda insändare och inlägg.

Den verklighetsbild som presenterades stämde dåligt överens med helsingborgarnas. Kan välfärden verkligen räddas genom att vi säljer ut vår gemensamma infrastruktur? Naturligtvis inte blev det tongivande svaret. För att göra saken ännu värre beslutade stadens Moderatledda styre att ställa in Kommunfullmäktige. För få ärende att behandla ansågs det. Det ledde till en ny explosion av insändare och socialmedia översvämmades av kommentarer om arrogansen att först gå ut med ett pressmeddelande om att sälja stadens energibolag och sedan ställa in kommunfullmäktige för att det inte fanns tillräckligt med ärenden att diskutera. Ett agerande som vi Socialdemokrater tillsammans med MP och V ansåg helt förkastligt och böjd in till ett folkets fullmäktige på stadsbiblioteket efter att vi blivit nekade att genomföra det i Kommunfullmäktigesalen. Mötet var en fullträff. Hörsalen på stadsbiblioteket var fylld till bristningsgränsen och det var packat även utanför salen med människor som inte fick plats. Där och då föddes den rörelse som ledde fram till att helsingborgarna 9 månader senare fick igenom sin vilja om fortsatt kommunalt ägande för Öresundskraft i en folkomröstning.

Det dröjde inte länge förrän en ny folkrörelse hade formerats. Fokus var på att driva frågan om Öresundskraft till en folkomröstning.
Debaclet kring Öresundskraft i Helsingborg kommer stanna kvar länge i helsingborgarnas minne. Kanske inte så mycket på grund av att frågan kom upp på dagordningen, utan för att den har kantas av så många tokigheter.

Lärdomarna från hela denna process har varit mycket uppfriskande och folkrörelsens kraft, en kraft som tidigare lett fram till decennier i regeringsställning var kännbar. För det var folkrörelsen som var motorn och anledningen till att en folkomröstning blev av, och att försäljningen stoppades. Utan den hade resultatet blivit ett annat.

Det som skiljer sig från forna tider var att den här folkrörelsen föddes i utkanten av socialdemokratin men med ett tydligt budskap om att alla som delar uppfattningen om att Öresundskraft gör bäst nytta i kommunal regi är välkomna. Det behövdes inte något partimedlemskap för att kunna engagera sig och det var avgörande för många som valde att ansluta sig till den nya folkrörelsen, mest känt som Folkinitiativet Stoppa försäljningen av Öresundskraft.
Folkomröstningen blev ett förkrossande nederlag för M, KD och L. Helsingborgarna sa nej till att sälja Öresundskraft och när det var dags att sammanställa rösterna var det överväldigande resultatet: 96,4 nej till försäljning och endast 3,6 % av rösterna var positiva till att sälja stadens energibolag. Röstdeltagandet var på över 50%.

Lärdomen för oss som politiskt parti är att om vi ska nå framgång måste vi sluta upp med att vara rädda för olika sociala rörelser och aktivistgruppers engagemang och självständighet. Istället ska fokus vara på vilka möjligheter ett sådant samarbete kan inbringa och här har vårt parti allt att vinna. För att kunna göra verklighet av våra politiska visioner om ett jämlikt, jämställt och klimatsmart samhälle måste vi agera som en folkrörelse och lära oss att samverka med nya sociala rörelser.
En modern folkrörelse som ser styrkan i det ideella arbetet kan försätta berg och till och med vinna val.

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: