Startsida

Välkommen till
Insyn Helsingborg.


Välj vilka sidor du vill titta på i menyraden här ovan.
Om du tittar via mobil så har du rubrikerna till höger uppe vid rubrikraden. (tre vertikala linjer)
Eller gå till menysidan. Klicka här.

Vad säger partierna inför valet 2022 om Öresundskraftsfrågan?
Läs deras svar här

Känner du någon vardagshjälte som är värd
Helsingborgs Medborgarmedalj? Nominera här

Vi vill med den här hemsidan och med Facebookgruppen ”Vårt Helsingborg” bidra till ett ökat folkligt engagemang och större möjligheter till påverkan av den lokala politiken i vår stad.
Vi vill också ha en bra dialog i olika frågor med alla politiska partier i Rådhuset.
Här ska vi försöka beskriva politiska händelser av vikt, där medborgarnas engagemang har varit, är, och kan komma att bli, en viktig del av det demokratiska livet i Helsingborgs kommun.
Vi har erbjudit de politiska partierna att bidra med sina berättelser om viktiga saker, händelser och utvecklingar som de själva bidragit till.
För att vi som medborgare ska kunna var delaktiga i samhällsutvecklingen måste vi vara informerade om vad som händer och vad som är på väg att hända i vår stad.
Att tillhandahålla sådan information blir en central uppgift för den här hemsidan. Med tillgång till sådan information kan vi reagera på politiska förslag i tid och trycka på för att processen kring förslagen blir öppen och transparent. Vi kan också ställa krav på att det förs en dialog med oss medborgare i frågor som kan vara kontroversiella och/eller av stort allmänt intresse.

Hur ser det ut historiskt?

För att kunna forma framtiden är det också viktigt att känna till vad som hänt historiskt.
Därför kommer vi att redovisa olika politiska frågor där medborgarnas engagemang varit en viktig del i beslutsprocessen.
Se vad som hänt i olika frågor under rubriken Politisk historik eller Partiernas berättelser.

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: