Ängelholms flygplats

Gå till startsidan

Flygfältet anlades i distrikt Barkåkra utanför Ängelholm i samband med att Skånska flygflottiljen F10 flyttades dit från Bulltofta 1945.

Civil flygtrafik startades på Ängelholms flygplats 1960 och trafiken gick då till Bromma flygplats.

Från 1961 drevs trafiken i en ”ringlinje” Ängelholm-Göteborg-Karlstad-Bromma-Visby-Kalmar-Ronneby-Bromma-Ängelholm.

1966 startades den första internationella linjen. Den gick till Köpenhamn men avvecklades relativt snart eftersom den inte fick tillräckligt med kunder.

I början av 70-talet kunde man flyga direkt mellan Ängelholm och Bromma i och med jetflygets intåg.

Mellan 1975 – 1979 drevs flygtrafik från Ängelholm till London och Edinburgh i Storbritannien, Rimini i Italien samt till Rönne på Bornholm. Denna trafik upphörde när Sturup tog över trafiken.
Från 1993 gick Linjeflyg ihop med SAS som då tog över trafiken till Bromma.

2002 tog Luftfartsverket över huvudmannaskapet från militärmakten och därmed blev Ängelholms flygplats en helt civil flygplats.

Under 2000-talet har det periodvis även bedrivit en del chartertrafik från Ängelholm

2011 såldes flygplatsen av Swedavia (tidigare Luftfartsverket) till 10 nordvästskånska kommuner för 40 miljoner. Att kommunerna köpte flygplatsen av Swedavia berodde troligen inte på att man hade något intresse av att äga flygplatsen utan den troligaste orsaken var att man köpte den som en typ av bulvan för företaget Peab. Kommunerna kunde på detta sätt utöva sin förköpsrätt och slapp konkurrens från andra aktörer. På så sätt behövde inte Peab riskera att konkurrera med andra intressenter.

Kommunerna säljer alltså vidare flygplatsen till Peab kort efter att man köpt den. Det officiella försäljningspriset är detsamma, 40 miljoner, som kommunerna själva gav när de köpte flygplatsen.
Men. I försäljningssumman ingår också ett lån på 15 miljoner till kommunerna. Detta efterskänker kommunerna till Peab vilket gör att den faktiska köpesumman bara blir 25 miljoner. Peab får alltså ett olagligt företagsstöd på 15 miljoner från kommunerna.

Kammarrätten fastslår att de 15 miljonerna är ett olagligt stöd till enskild näringsidkare och att beslutet om att efterskänka pengarna ska rivas upp. Detta beslut är dock inget som kommunerna bryr sig om utan trotsar domslutet och låter beslutet om att skänka bort 15 miljoner ligga kvar.

För att kommunerna ska kunna sälja flygplatsen vidare till Peab utan att undersöka om det finns andra intressenter krävs att det görs en oberoende värdering av flygplatsen.

Man utser konsultfirman Navet AB och bolagets styrelseordförande, Göran Hellström, att göra värderingen. Göran Hellström äger 7000 aktier i Brinova och sitter också som styrelseledamot i Brinova fastigheter där Peab är majoritetsägare. Göran Hellström får därifrån ett årligt arvode på 130.000 kronor så hans opartiskhet som värderingsman kan kraftigt ifrågasättas men Hellströms kopplingar till Paulsson-sfären och Peab betraktas inte som något hinder av kommunerna.

Den 28:e maj 2020 meddelar Peab att all personal varslas och att flygtrafiken läggs ner från och med hösten.
Men redan under 2019 har inofficiella samtal förts mellan kommunerna och Peab om ett återköp av flygplatsen.

Redan 10 dagar efter Peabs besked om att lägga ner flygtrafiken publicerar 7 nordvästskånska kommuner sin avsikt att ta över ansvaret för flygtrafiken och fortsätta driva flygplatsen. Det är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Ängelholm som säger sig villiga att ta över driften av flygplatsen.

När man nu förhandlar med Peab om flygplatsen och dess flygtrafik är det en väsentlig skillnad om vilken typ av köp man pratar om.
Tidigare, när Peab köpte så köpte man mark, byggnader och flygtillståndet att bedriva flygtrafiken från Ängelholms flygplats.
När kommunerna och Peab nu förhandlar om köp är det endast bolaget som innehar rättigheten, flygtillståndet, man förhandlar om. Själva flygplatsen med mark och byggnader är Peab inte villiga att sälja.

Trots detta landar den överenskomna köpeskillingen på 20 miljoner plus ett lån som finns i bolaget till Peab på 5 ytterligare miljoner så den totala kostnaden för kommunerna kommer i slutändan att hamna på 25 miljoner.
Samma summa som Peab gav för hela flygplatsen, mark, byggnader och flygtillstånd ska nu alltså kommunerna betala för enbart det bolag som innehåller flygtillståndet. Peab får behålla all mark och alla byggnader. Kommunerna ska dessutom betala en hyra till Peab på flera miljoner årligen.

Utöver de pengar som kommunerna betalar för att få rätten att bedriva flygtrafiken lägger man in 30 miljoner ytterligare för att täcka förväntade förluster framöver. Hur stora förlusterna blir och om detta räcker vet man inte.

Dessutom ändrar nu flera av kommunerna sina miljöpolicys för att göra det möjligt att i större utsträckning kunna nyttja flyget i stället för mindre miljöskadliga transportsätt.

För Helsingborgs kommuns del är det samtliga partier utom (MP) och (V) som röstar för att köpa rättigheten att bedriva flygtrafiken på Ängelholms flygplats från Peab.

HD.s artiklar kring köpet av flygplatsen

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: