Försäljning av Öresundskraft

Gå till startsidan

Kortfattad historik kring folkomröstningskampanjen om Öresundskraft

Till detaljerad beskrivning av historik kring kampen för folkomröstning

13/2 2019. Helsingborgs dagblad (HD) informerar i ett reportage att kommunens borgerliga allians tänker, med stöd av Sverigedemokraterna (SD), sälja Öresundskraft.

13/2 2019. Facebookgruppen ”Stoppa försäljningen av Öresundskraft” startas av Bert Alfson

20/3 2019. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) anordnar ett ”Folkets fullmäktigt” i Stadsbiblioteket för allmänheten. På detta möte beslutar åhörarna att starta en namninsamling för att få en folkomröstning om försäljningsplanerna av Öresundskraft. Namninsamlingen leds och organiseras av Bert Alfson.

28/5 2019. Sverigedemokraterna kräver ett valdeltagande på minst 51 procent för att följa resultatet från en lokal folkomröstning.

Mars – juni 2019. Insamling av namnunderskrifter för en folkomröstning pågår på gator och torg, utanför butiker, på arbetsplatser och bland vänner och bekanta.

12/6 2019. 14579 namnunderskrifter med krav på en folkomröstning överlämnas till kommunens representant Mats Sander.

27/6 2019. En styrgrupp bildas för organiserande av valrörelse inför en förväntad lokal folkomröstning om försäljning eller inte av Öresundskraft.
Styrgruppen består då av Bert Alfson, Catherine Borgkvist, Ludwig Borgkvist, Rasmus Wahlgren, Jan-Erik Fredriksson, Krister Danell, Lennart Hellberg, Lennart Pettersson, Per Örnell och Stefan Johansson.

14/8 2019. HD rapporterar att kommunen godkänt namninsamlingen och frågan om en lokal folkomröstning ska nu tas upp i Fullmäktige.

28/8 2019. Peter Danielsson (ej moderaten) ansluter som medlem i styrgruppen.

September 2019. Drygt 5.000 flygblad delas ut runt om i kommunen.

Oktober 2019. Folkinitiativet delar ut ca 5.000 flygblad där vi tackar alla de som stöttat Folkinitiativet med namnunderskrifter eller på annat sätt.

22/10 2019. Kommunfullmäktige beslutar att en lokal folkomröstning om Öresundskraft ska hållas. Valdag fastställs till den 12/1 2020.

28/10 2019. Karin Wieslander blir invald i styrgruppen.
Av olika orsaker som tidsbrist och tyvärr också dödsfall genom olyckshändelse har Styrgruppens sammansättning förändrats under hösten och består nu av: Bert Alfson, Jan Fredriksson, Lennart Hellberg, Lennart Pettersson, Per Örnell, Peter Danielsson och Karin Wislander

5/11 2019. Per Örnell överklagar till förvaltningsrätten ett antal beslut som fattats av Kommunfullmäktige gällande valda, startdag för förtidsröstning samt angående antalet tillgängliga lokaler för förtidsröstning och antal tillgängliga lokaler på valdagen.

7/11 2019. Ca 5000 brev skickas ut till alla företag i kommunen med information om vår syn på vad som kan hända med elpriserna vid en försäljning. Ber samtidigt om sponsring.

12/11 2019. Per Örnell gör ett överklagande till Konkurrensverket om misstänkta brott mot Lagen om offentlig upphandling

18/11 2019. Per Örnell överklagar till förvaltningsrätten lagligheten i tecknade konsultavtal.

Början av december. Frivilliga hjälps åt att dela ut 20.000 flygblad i brevlådorna runt om i kommunen.

9/12 2019. Professor och miljöekonomen Magnus Söderberg stöder Folkinitiativets farhågor om att energipriserna riskerar att stiga vid en försäljning.

16/12 2019. Centerpartiets medlemmar bestämmer på ett medlemsmöte att säga nej till att sälja Öresundskraft.

Slutet december 2019. Ca 70.000 flygblad med valinformation skickas ut till samtliga hushåll i kommunen med hjälp av Postnord.

Vecka 52 2019. Tre annonser publiceras i Lokaltidningen. En helsida, en halvsida och en kvartssida.

Vecka 2 2020. Tre annonser publiceras i Lokaltidningen. En helsida, en halvsida och en kvartssida.

2/1 – 12/1 2020. Ca 50 personer med gula västar från Folkinitiativet står utanför valstugorna, främst vid Väla, stadsbiblioteket och lasarettet, och uppmanar folk att gå in och rösta samt delar ut valinformation.

12/1 2020. Valdagen. Folkinitiativet anordnar valvaka på Charles Dickens Bar & Scen. Ett 80-tal personer deltar och kan ca 22:30 höra att det preliminära valresultatet är att ca 96% av valdeltagarna har röstat mot en försäljning av Öresundskraft.

13/1 2020. Försäljningen av Öresundskraft stoppas. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna meddelar att de inte kommer att gå vidare med försäljningen av Öresundskraft.
SD lämnar inget besked till hur de ställer sig. Är därmed enda parti som inte retirerar från sin ståndpunkt att sälja Öresundskraft.

14/1 2020. Det officiella slutresultatet av folkomröstningen presenteras av Valnämnden.
56 622 personer hade röstat, 50,12 procent av de röstberättigade. 54 564 röstade NEJ och 1914 röstade JA, 144 röster var ogiltiga. Det innebar att 96,37 procent hade röstat nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,38 hade röstat ja. 0,25 procent av de inlämnade röstsedlarna var ogiltiga. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborg.

14/2 2020. Förslag om Extern revision av turerna och besluten om en försäljning skickas till de politiska partierna.

Mitten februari. Bert Alfson lämnar in förslag om extern revision som Helsingborgsförslag.

28/2 2020. Tjänstemän inom kommunen beslutar att inte tillåta förslaget som Helsingborgsförslag

28/2 2020. Vid ett möte med Folkinitiativets Styrgrupp beslutades att officiellt avveckla Styrgruppen då målet med att stoppa försäljningen nu är uppnått. Den 26/2 skulle annars fullmäktige fattat beslut om en försäljning av Öresundskraft.

22/5 2020. Beslutas att skriva öppet brev till partierna med krav på extern revision. Helsingborgarna erbjuds möjlighet att vara med att underteckna brevet både digitalt eller fysiskt under perioden 23/5-29/5 2020.

1/6 2020. Det öppna brevet lämnas in till kommunen underskrivet av ca 400 helsingborgare med krav om extern revision av Öresundskraftsaffären.
Ungefär samtidigt lämnar Miljöpartiet in en motion om detsamma. Motionens att-sats lyder: Att en extern revision genomförs för att klargöra processen som ledde fram till förslaget om att sälja Öresundskraft och som stoppades genom resultatet i folkomröstningen.

25/8 2020. Beslutat kommunfullmäktige att som svar på MP.s motion besluta om att bifalla motionen genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en extern utredning för att klargöra processen som ledde fram till förslaget om att sälja Öresundskraft AB och som stoppades genom resultatet i folkomröstningen.

26/8 2020. Kommunen går ut med en offertförfrågan avseende utredning för att klargöra processen kring förslaget att sälja Öresundskraft AB.

8/9 2020. Ernst & Young (E&Y) har vunnit offertförfrågan och avtala tecknas mellan E&Y och Helsingborgs stad om en utredning.
Uppdraget innebär att klargöra hur processen kring förslaget att sälja aktierna i Öresundskraft AB fortlöpt och genomförts.

9/11 2020. Slutrapport överlämnas från E&Y till Helsingborgs stad.

För en mer utförlig beskrivning av historiken och händelseutvecklingen se sidan med Jan Fredrikssons beskrivning av Folkinitiativets kamp mot en försäljning av Öresundskraft.

Till toppen

Gå till startsidan

Öppet brev om extern revision

%d bloggare gillar detta: