Privatisering av Valltorp

Gå till Startsidan

Beskrivning över hur det gick när Valltorps äldreboende övergick till den privata vårdgivaren Attendo.

Hösten 2016

På hösten 2016 kallade Kommunen anhöriga till möte på Valltorp med anledning av att boendet skulle övergå i privat regi.

De borgerliga partierna hade beslutat att Valltorp skulle drivas av det privata vårdbolaget Attendo.
Man menade att kommunen inte kunde tillhandahålla tillräckligt bra kvalitet. Någon kvalitetsuppföljning presenterades inte, trots förfrågningar om detta.

Ingen förfrågan gick ut till de boende om deras önskemål, det var inte alls tal om någon valfrihet.

Under mötet var det många som uttryckte farhågor över detta beslut. Det var många som kände sig totalt överkörda och brist på relevanta svar.

December 2016

Valltorps vårdboende övergår till det privata vårdbolaget Attendo.

Mer än hälften av den kompetenta personalen avslutade sina anställningar och så även samtliga sjuksköterskor.

I stort sett all aktivitet upphörde som t.ex. musik, gemensam sångstund, gymnastik, utflykter, bakning, utevistelse, mm.  Många av aktivitetsledarna fick sluta sina anställningar.

Från den 1 dec 2016 var det tomt i dagrummen, och i glasgången där de gamla tidigare umgicks.
De boende satt nu isolerade på sina rum, många blev deprimerade.

Maten som tidigare varit tillagad på Kungshult, ersattes nu av djupfryst mat från leverantör en gång i veckan. Plastinpackad mat, pulversoppor, mat som inte på något sätt passade de äldre. Det gick inte heller för de boende att välja det man ville äta. Inga alternativ fanns.
Till eftermiddagskaffet fanns på en månad ingen kaka till kaffet, p.g.a ändrade beställningar under den första tiden.

Dålig planering vid övergången till Attendo

Man noterade att många anställda hade bristfälliga kunskaper i svenska, vilket medförde problem i kommunikation mellan boende och personal.

Det fanns också frågetecken om en del av de nyanställdas kompetens från den gamla personalen. Framförallt när det gällde den medicinska delegeringen fanns det stor oro att de gamla inte fick den medicin som de skulle ha.

Bemanningen på natten var inte tillfredsställande med endast två personal på 60 boende.

Det var svårt att få kontakt med sjuksköterskorna när så behövdes.

Det var dessutom många chefsbyten under denna tid. Fyra chefer på tre års tid.

Kvalitetsuppföljning av politiker och tjänstemän skedde på förutbestämd tid?!
Anhöriga hade istället önskat oplanerade besök för att politiker och tjänstemän skulle komma in när en ”vanlig” verksamhet pågick.

I denna kaotiska tillvaro bildades en anhöriggrupp som arbetade aktivt via möten med de nya Attendo cheferna, med detta gav inget konkret.
Dom fick istället mycket hjälp av Jan Andersson, PRO, för att gå vidare och få gehör för sina synpunkter.

Därefter följde möten med politikerna i Rådhuset, skriftliga klagomål från anhöriggruppen, möten med journalister, upprepad kontakt med dåvarande kontaktpolitiker för Valltorp.

Jan Andersson anordnade dessutom en debatt på stadsbiblioteket i Helsingborg med samtliga företrädare för de olika partierna.

HD har genom sin granskande journalistik bidragit till att lyfta dessa missförhållanden på ett  mycket bra sätt.
Anhöriga är oerhört tacksamma för detta.

3:e februari 2020. Valltorp ska åter drivas i kommunal regi.

Den 3:e februari beslutar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i vård- och omsorgsnämnden gemensamt att Valltorp åter ska tas över till kommunal drift.
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och ville att Valltorp även fortsättningsvis skulle drivas i privat regi.

Tillbaka till toppen av sidan

Gå till Startsidan

%d bloggare gillar detta: