Helsingborgs Medborgarmedalj

Sponsra Helsingborgs Medborgarmedalj
Sponsorer
Gå till Nomineringssida för år 2021
Gå till förteckning över nominerade för år 2021
Gå till Informationspåpekande gällande nominerad person
Medaljörer 2020
Tillbaka till startsidan

Medaljen delas ut till enskilda personer som under året gjort något utmärkande, utöver det vanliga, som bidragit till att hjälpa enskild person, eller grupper av personer, på ett sådant sätt att det förbättrat personens / personernas tillvaro på ett betydande sätt.
Även ideella organisationer / föreningar kan komma i fråga av medaljen.

Antal medaljer som årligen delas ut är tre till fem.

Exempel på konkreta saker som kan göra att någon kommer i fråga för medaljen kan vara:
– Någon som visat på särskilt civilkurage
– Förhindrat olycka eller brott
– Bistått person / grupp på ett sådant sätt som normalt inte förväntas av enskild person
– Genom osjälviskt handlande väsentligt bidragit till att hjälpa och underlätta för annan person / grupp av personer
– Genom eget initiativ eller egen företagen åtgärd bidragit till ökad demokrati och medborgerligt inflytande
– Agerande som varit till nytta för samhället och dess medborgare
– M.m.

Handling som premieras ska inte vara sådant som normalt förväntas ingå i personens yrkesroll.

Nomineringar till Helsingborgs medborgarmedalj kan göras i länken i början av sidan.

Nomineringar får inte göras anonymt men nominerande person kommer inte att offentliggöras.
Tydlig och specifik anledning till varför personen som nomineras kan anses berättigad till medborgarmedalj ska anges.
Nomineringstid är till och med februari 2022.
Därefter arbetar juryn med att fastställa medaljörer vilket därefter offentliggörs därefter vid en ceremoni som meddelas senare.

Jury för 2020 års medaljutdelning har varit:
Bert Alfson, Carina Laasby Biller, Joachim Samuelsson, Monica Oldsberg, samt Per Örnell.

Inget arvode utgår för juryarbete. Det hela sker på ideell basis.
Jurymedlemmar är inte möjliga för nominering

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: